DEFINÍCIÓK; GYAKORI KÉRDÉSEK


 

Hogyan üzemel a jelenlegi helyzetben a cartis flottakezelő?

 

A jelenlegi járványügyi veszélyhelyzetben a Cartis Flottakezelő Kft. változatlanul, minden szolgáltatásával az ügyfelek rendelkezésére áll.

Cégünknél a lehető legnagyobb figyelmet fordítunk irodáink higiéniai biztonságára annak érdekében, hogy Ügyfeleink és Látogatóink továbbra is bizalommal és biztonsággal felkereshessenek Bennünket!

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az Önök igényeit zavartalanul, és a már megszokott színvonalon tudjuk kiszolgálni!


Vonatkozik-e a tartós bérletre is a jelenleg megjelent és érvénybe lépett törlesztési (fizetési) moratórium?

 

Nem, hiszen a tartós bérlet egy szolgáltatással egybekötött finanszírozás. A moratórium a hitelekere és a pénzügyi lízingekre vonatkozik. 


Mi a helyzet a gépjárművek beszerzésével kapcsolatban? 

 

Nagyon sok gépjármű beszerezhető a piacon készletről, valamint a 2 évesnél nem idősebb, használt autók is bérbe vehetők cégünktől.

Munkatársaink továbbra is megpróbálják megtalálni Ügyfeleink számára a legoptimálisabb gépjárművet.


Zajlik még az autók gyártása? milyen szállítási határidőre lehet most számítani? 

 

Jelenleg az autógyárak nagyrésze leállt a termeléssel. Márkánként változik, hogy vesznek-e fel gyártási rendelést, de amennyiben igen, úgy még nem tudnak konkrét szállítási határidőt megadni.


Várható-e, hogy csökkenni fognak az autó árak? 

 

Nem, inkább emelkedni fognak sajnos. Elsősorban drágulás fog jelentkezni az EUR és a Forint árfolyam változása miatt.

 

 


Mit jelent az operatív lízing? 

 

Az operatív lízing, más néven tartós bérlet esetén Ön a teljes vételár helyett kedvező havi díj formájában csak járműve értékcsökkenését és a finanszírozási költségeket fizeti. Az operatív lízingnél a hangsúly a használaton van, nem a tulajdonláson. 

Mi a különbség a lízing és a hitel között?

 

Hitel esetében a tulajdonszerzésen van a hangsúly, és a hitel futamideje alatt bármikor lehetőség van rendkívüli befizetésekre. Lízing esetében a meghatározott futamidőn keresztüli használaton van a hangsúly. A jármű a Cartis Flottakezelő Kft. tulajdonában marad.

 

Mit értünk maradványérték alatt?

 

A Cartis Flottakezelő Kft. szakemberei - sokévi tapasztalattal - állapítják meg a megállapodás szerinti futásteljesítmény és futamidő alapján az aktuális piaci körülmények figyelembevételével a gépjárműve maradványértékét.  A megállapodás szerinti használati intenzitás, valamint a piaci feltételek várakozásoknak megfelelő alakulása esetén a Cartis Flottakezelő Kft. professzionális hasznosítási módjai biztosítják, hogy az ügyfél maradványérték-kockázata minimális, a szerződés lejárta pedig zökkenőmentes legyen.

 
Mit tartalmaz a flottakezelési díj?

 

Minden ügylet esetén, az ügyfél saját igényeinek megfelelően rakhatja össze flottakezelési csomagját, melyet a bérleti díj részeként fizet meg. A szolgáltatások egyénileg, eltérő tartalommal is összeállíthatók, olyan elemekkel, mint szerviz-, gumi-, csereautó-, hozom-viszem, üzemanyagkártya és assistance szolgáltatás. A biztosítások és a kötelezően fizetendő adó elemek szintén beépíthetőek a bérletbe. 

 
Biztosítói káresemény esetén mi a teendő?

 

Kérjük, alábbi elérhetőségünkön értesítse a Cartis Flottakezelő Kft. munkatársait a káreseményről és egyeztesse, hogy melyik márkaszervizbe kerül a gépjármű javításra:
E-mail: ugyfelszolgalat@cartis.hu
Telefon: +36 1 814 2180

 

Mi történik akkor, ha a futamidő lejárta előtt le szeretném zárni a szerződésem?

 

Az eltérő és egyedi szerződéstípusok miatt kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal, ahol kollégáink személyre szabott válasszal készséggel állnak rendelkezésére:
E-mail: ugyfelszolgalat@cartis.hu
Telefon: +36 1 814 2180

 

Mi az a zöldkártya?

 

Nemzetközi gépjármű-felelősségbiztosítási igazolvány (kártya), amelyet a Nemzeti Iroda nevében a biztosítók állítanak ki a biztosított számára, a meglátogatott országban megkívánt kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezet meglétének igazolására.
Nemzetközi bizonylat, amely külföldön a kötelező biztosítás meglétét igazolja, valamint 2010.01.01-től - jogszabály által rögzítetten - belföldön is elfogadott igazolóeszköz.
Ez az igazoló lap nem azonos a hasonló elnevezésű környezetvédelmi felülvizsgálatot igazoló zöldkártyával.

 

Mi az a rendszámegyezmény?

 

A Nemzeti Irodák között létrejött olyan megállapodás, amely alapján az egyezményt aláíró országok hatóságai a zöldkártyában megtestesülő igazolás helyett az illető országban megkívánt biztosítási fedezet igazolásával a jármű forgalmi rendszámát az ország jellel együtt elfogadják.

 

Mivel igazolhatom kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésem meglétét közúti ellenőrzés során?

 

A kötelező biztosítás fennállását tanúsító dokumentumokat a 34/2009. (XII.22) PM rendelet szabályozza:
- a biztosítást igazoló okirat az azon szereplő kockázatviselés időtartama alatt, illetve határozatlan tartamú szerződés esetén - amennyiben a kockázatviselés időtartama nincs feltüntetve - a kockázatviselés kezdő napjától számított 60 napig,
- az adott díjfizetési időszakra vonatkozó feladóvevény, vagy a díjfizetési bizonylat, amennyiben azok alapján egyértelműen megállapítható a díjfizetéssel rendezett időszak,
- a biztosító által kiadott igazolás,
- nemzetközi zöldkártya.  

 

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésemet kezelő biztosító korlátlanul megtéríti az általam okozott károkat?

 

A biztosító, illetve a Kártalanítási Számla kezelője egy biztosítási esemény vonatkozásában dologi károk esetén káreseményenként 1.220.000 eurónak megfelelő, személyi sérülés miatti károk esetén káreseményenként 6.070.000 eurónak megfelelő összeghatárig köteles a szerződés alapján helytállni, amely összegek magukban foglalják a káresemény kapcsán bármilyen jogcímen érvényesíthető követeléseket, az igényérvényesítés költségeit (beleértve a jogi képviseleti költségeket is), valamint a teljesítés időpontjáig eltelt időszakra járó kamatokat.

 

Hova forduljak, ha kárt okoztak nekem?

 

Kárigényével közvetlenül a kárt okozó fél kötelező biztosítását kezelő biztosítótársasághoz fordulhat, a baleseti bejelentő és/vagy rendőrségi feljelentés benyújtásával.

 

Hova forduljak, ha külföldi rendszámú gépjárművel kárt okoztak nekem?

 

Amennyiben a baleset a Zöldkártya Rendszer valamely tagországa területén következett be, és a kárt az Európai Unió valamely más tagállamában üzembe helyezett gépjármű okozta, a károsult igényével közvetlenül fordulhat a károkozó külföldi felelősségbiztosítójához vagy annak magyarországi ún. kárrendezési megbízottjához.
Amennyiben a balesetet nem az Európai Unió valamely tagországa területén üzembe helyezett gépjármű okozta, a károsult nem tudja igénybe venni kárrendezési megbízott segítségét. Ilyen esetben kárigényével közvetlenül a károkozó külföldi felelősségbiztosítójához fordulhat. 
Nyelvi problémák, nehézségek esetén javasoljuk, kérje valamelyik nemzetközi kárrendező iroda segítségét vagy fogadjon ügyvédet a kárügy hatékony rendezése érdekében.  

 

Mi a teendő, ha a károkozó ismeretlen?

 

Ha a balesetben Ön volt a vétlen fél, és a károkozó fél ismeretlen (pl. cserbenhagyás történt), akkor a kötelező biztosítás alapján kárigénye nem rendezhető, kivéve akkor, ha a káresemény során haláleset vagy súlyos személyi sérülés is keletkezett. Az ismeretlen elkövető által okozott személyi sérüléssel is járó kárigényeket a MABISZ ESZE (Elkülönített Szervezeti Egység) rendezi.
Súlyos személyi sérülésnek minősül a balesetből eredően legalább 25%-os össz-szervezeti egészségkárosodással járó maradandó fogyatékosságot okozó, vagy a balesetből eredő, legalább 6 hónapos gyógytartammal járó súlyos egészségromlást okozó sérülés.
Amennyiben rendelkezik casco biztosítási szerződéssel, forduljon szerződését kezelő biztosítójához, kárigényét csak casco biztosítása alapján tudja érvényesíteni.  

 

Mi a teendő, ha a károkozó nem rendelkezik érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéssel?

 

Kötelező felelősségbiztosítással nem rendelkező károkozó esetén, vagy amennyiben a kárbejelentés időpontjában a károkozó felelősségbiztosítója nem ismert, a bekövetkezett kárt bármely magyar - gépjármű kárrendezéssel foglalkozó - biztosítótársaságnál be lehet jelenteni.
A biztosító a kárfelvételi szemlét és a kárszámítást elvégzi, és a káriratokat kifizetési javaslattal a MABISZ ESZE által kezelt Kártalanítási Számla felé továbbítja. A kárrendezést a káriratok alapján a MABISZ ESZE vagy az időközben megállapított felelősségbiztosító végzi.
Amennyiben a károsult rendelkezik casco vagy egyéb biztosítással, amely alapján a kár összege kifizethető, a kárt ezen szerződés alapján kell rendeztetni, a MABISZ ESZE ilyen esetben csak az egyéb úton meg nem térült kár mértékéig nyújt kártérítést.

 

Mi az a Kártalanítási Számla?

 

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás szerződéses rendszere 1991. július 1-jén történt bevezetésekor a jogszabály a Magyar Biztosítók Szövetségére (MABISZ) ruházta azon károk pénzügyi fedezetének elkülönített számlán való kezelését és a károsultak kártalanítását, amelyet a biztosítási szerződéskötési kötelezettség ellenére biztosítási szerződéssel nem rendelkező üzemben tartó, illetőleg bizonyos korlátok között ismeretlen üzemben tartó járművének üzemeltetésével okoztak. A Magyar Biztosítók Szövetsége Gépjármű Kárrendezési Iroda (MABISZ ESZE) egyik kiemelkedő feladata a fentebb említett károk rendezése.

 

Utolsó módosítás: 2020.04.01

Weboldalunk sütiket (cookie-kat) használ, hogy a biztonságos böngészés mellett Ön a legjobb felhasználói élményt kaphassa. Részletes információ a sütikről.