Gyakran ismételt kérdések

Mi a különbség az operatív lízing és a tartós bérlet között?
Az operatív lízing - tartós bérlet - keretében a kiválasztott gépjárművet havidíj ellenében határozott időre bérbe adjuk, és minden üzemeltetéssel kapcsolatos feladatot átvállalunk, azokat koordináljuk és bonyolítjuk.
Mi a különbség a lízing és a hitel között?
A lízing esetében az Ügyfél csak az autó bérleti jogát fizeti, azaz a gépjármű nem a bérlő tulajdona.
Mit jelent az önrész?
Első emelt bérleti díj. Az összegét a cég fizetőképességi vizsgálata eredmény határozza meg.
Mi a maradványérték?
A maradványérték a bérleti futamidő lejáratának időpontjára megállapított gépjármű várható nettó piaci értéket jelenti. Meghatározásában számos tényező kap szerepet: futamidő, futásteljesítmény, gépjármű típusa, felszereltsége, másodpiaci keresettsége, EUROTAX értéke, várható piaci trendek stb.
GAP biztosítás
GAP egy mozaikszó, jelentése „Guaranteed Asset Protection”, lefordítva, Garantált Vagyontárgy Védelem. A GAP biztosítás megkötése arra szolgál, hogy megvédje az ügyfelet az esetleges totálkár, lopás és egyéb károk esetén fellépő pénzügyi vesztség ellen a finanszírozó felé. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a casco biztosítás kártérítésének alapja a gépjármű piaci (általános) értéke a biztosítási káresemény időpontjában, amelyből még levonásra kerül a casco önrész is. A GAP biztosítás viszont megtéríti a casco biztosító által kalkulált piaci érték és az eredeti vételár közötti különbözetet.
Mit tartalmaz a flottkezelési díj?
Minden esetben az ügyfél saját igényeinek megfelelően rakhatja össze flottakezelési csomagját, melyet a bérleti díj részeként fizet meg. A szolgáltatások egyénileg, eltérő tartalommal is összeállíthatók, olyan elemekkel, mint szerviz-, gumi- és assistance szolgáltatás. A biztosítások és a kötelezően fizetendő adó elemek szintén beépíthetőek a bérletbe. 
Mi a teendő, ha összetörik, ellopják vagy lerobban az autót?
A bérlőnek kárbejelentési kötelezettség van a Cartis Flottakezelő Kft. felé. A keletkezett kárról a cégünk értesíti a biztosítót és segítünk a kárügyintézésben. Flottakezelési csomagjába válasszon assistance szolgáltatást, hiszen műszaki hiba esetén akár az erre specializálódott szerződött partnerünket vagy autómárkájának assistance szolgáltatását azonnal igénybe veheti. Keressen minket bizalommal a hét minden napján. Kérjük, alábbi elérhetőségünkön értesítse a Cartis Flottakezelő Kft. munkatársait a káreseményről. E-mail: ugyfelszolgalat@cartis.hu Telefon: +36 1 814 2180 
Mi a teendő, ha külföldi rendszámú gépjárművel kárt okoztak nekem?
Amennyiben a baleset a Zöldkártya Rendszer valamely tagországa területén következett be, és a kárt az Európai Unió valamely más tagállamában üzembe helyezett gépjármű okozta, a károsult igényével közvetlenül fordulhat a károkozó külföldi felelősségbiztosítójához vagy annak magyarországi úgynevezett kárrendezési megbízottjához. Amennyiben a balesetet nem az Európai Unió valamely tagországa területén üzembe helyezett gépjármű okozta, a károsult nem tudja igénybe venni kárrendezési megbízott segítségét. Ilyen esetben kárigényével közvetlenül a károkozó külföldi felelősség biztosítójához fordulhat. Nyelvi problémák, nehézségek esetén javasoljuk, kérje valamelyik nemzetközi kárrendező iroda segítségét vagy fogadjon ügyvédet a kárügy hatékony rendezése érdekében.  
Mi az a zöldkártya?
Nemzetközi gépjármű-felelősség biztosítási igazolvány (kártya), amelyet a Nemzeti Iroda nevében a biztosítók állítanak ki a biztosított számára, a meglátogatott országban megkívánt kötelező gépjármű-felelősség biztosítási fedezet meglétének igazolására. Nemzetközi bizonylat, amely külföldön a kötelező biztosítás meglétét igazolja, valamint 2010.01.01-től - jogszabály által rögzítetten - belföldön is elfogadott igazolóeszköz. Ez az igazoló lap nem azonos a hasonló elnevezésű környezetvédelmi felülvizsgálatot igazoló zöldkártyával.
Ki vezetheti az lízingelt autót?
Elsősorban Ügyfelünk, aki igénybe vette szolgáltatásunkat. Emellett az a személy vezetheti a lízingelt autót, akinek van érvényes vezetői engedélye és maghatalmazást kapott attól a személytől, akinek a nevére szól a tartós bérlet szolgáltatásunk.
Külföldi cég is bérelhet autót?
Igen, lehetséges, de ebben az esetben szolgáltatásunk feltételei eltérhetnek a belföldi cégekhez képest. Amennyiben külföldi céggel rendelkezik és érdekli tartós bérlet szolgáltatásunk vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy részletes információkkal szolgálhassunk az Ön lehetőségeivel kapcsolatosan. E-mail: ugyfelszolgalat@cartis.hu Telefon: +36 1 814 2180 
A futamidő lejárta előtt le szeretném zárni a szerződésem
Az eltérő és egyedi szerződéstípusok miatt kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal, ahol kollégáink személyre szabott válasszal készséggel állnak rendelkezésére:
E-mail: ugyfelszolgalat@cartis.hu
Telefon: +36 1 814 2180
Mi az a rendszámegyezmény?
A Nemzeti Irodák között létrejött olyan megállapodás, amely alapján az egyezményt aláíró országok hatóságai a zöldkártyában megtestesülő igazolás helyett az illető országban megkívánt biztosítási fedezet igazolásával a jármű forgalmi rendszámát az ország jellel együtt elfogadják.
Mivel igazolhatom kötelező gépjármű-felelősség biztosítási szerződésem?
Magyarországon lekérdezhető rendőrségi nyilvántartásból, így nem szükségen fizikálisan magánál tartania. Amennyiben Magyarországon kívül esik sor az ellenőrzésre, abban az esetben szükséges a zöldkártya bemutatása, amit az autó átvételekor elektronikus úton eljuttatunk az Ügyfélhez. Illetve a rendszámegyezményben szereplő országokban a rendszámtábla és a felségjelzés együttesen elegendő ellenőrzés során. 
Hogyan kerül az ügyfélhez a szükséges dokumentum?
Minden szükséges dokumentumot az Ügyfél rendelkezésére bocsájtunk a gépjármű átadásával egyidejűleg.
A Cartis Flottekezlő Kft. biztosítja a szükséges papírokat?
Cégünk biztosítja az Ügyfelünk számára a kívánt dokumentumokat. A kötelező biztosítás fennállását tanúsító dokumentumokat a 34/2009. (XII.22) PM rendelet szabályozza:
- a biztosítást igazoló okirat az azon szereplő kockázatviselés időtartama alatt, illetve határozatlan tartamú szerződés esetén
- amennyiben a kockázatviselés időtartama nincs feltüntetve - a kockázatviselés kezdő napjától számított 60 napig,
- az adott díjfizetési időszakra vonatkozó feladóvevény, vagy a díjfizetési bizonylat, amennyiben azok alapján egyértelműen megállapítható a díjfizetéssel rendezett időszak,
- a biztosító által kiadott igazolás, - nemzetközi zöldkártya.
Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésemet kezelő biztosító korlátlanul megtéríti az általam okozott károkat?
A biztosító, illetve a Kártalanítási Számla kezelője egy biztosítási esemény vonatkozásában dologi károk esetén káreseményenként 1.220.000 eurónak megfelelő, személyi sérülés miatti károk esetén káreseményenként 6.070.000 eurónak megfelelő összeghatárig köteles a szerződés alapján helytállni, amely összegek magukban foglalják a káresemény kapcsán bármilyen jogcímen érvényesíthető követeléseket, az igényérvényesítés költségeit (beleértve a jogi képviseleti költségeket is), valamint a teljesítés időpontjáig eltelt időszakra járó kamatokat.
Mi a teendő, ha a károkozó ismeretlen?
Abban az esetben, ha balesetben Ön volt a vétlen fél, és a károkozó fél ismeretlen (pl. cserbenhagyás történt), akkor a kötelező biztosítás alapján kárigénye nem rendezhető, kivéve akkor, ha a káresemény során haláleset vagy súlyos személyi sérülés is keletkezett. Az ismeretlen elkövető által okozott személyi sérüléssel is járó kárigényeket a MABISZ ESZE (Elkülönített Szervezeti Egység) rendezi. Súlyos személyi sérülésnek minősül a balesetből eredően legalább 25%-os összszervezeti egészségkárosodással járó maradandó fogyatékosságot okozó, vagy a balesetből eredő, legalább 6 hónapos gyógytartammal járó súlyos egészségromlást okozó sérülés. Amennyiben rendelkezik casco biztosítási szerződéssel, forduljon szerződését kezelő biztosítójához, kárigényét csak casco biztosítása alapján tudja érvényesíteni.
Mi a teendő, ha a károkozó nem rendelkezik érvényes kötelező gépjármű-felelősség biztosítási szerződéssel?
Kötelező felelősségbiztosítással nem rendelkező károkozó esetén, vagy amennyiben a kárbejelentés időpontjában a károkozó felelősségbiztosítója nem ismert, a bekövetkezett kárt bármely magyar - gépjármű kárrendezéssel foglalkozó - biztosítótársaságnál be lehet jelenteni. A biztosító a kárfelvételiszemlét és a kárszámítást elvégzi, és a káriratokat kifizetési javaslattal a MABISZ ESZE által kezelt Kártalanítási Számla felé továbbítja. A kárrendezést a káriratok alapján a MABISZ ESZE vagy az időközben megállapított felelősségbiztosító végzi. Amennyiben a károsult rendelkezik casco vagy egyéb biztosítással, amely alapján a kár összege kifizethető, a kárt ezen szerződés alapján kell rendeztetni, a MABISZ ESZE ilyen esetben csak az egyéb úton meg nem térült kár mértékéig nyújt kártérítést. 
cartis logo
crosschevron-downcheckmark-circle